0rk.nl
Image default
Architectuur

Wat is het beste moment voor archeologisch onderzoek?

Het beste moment voor archeologisch onderzoek

In 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg ingevoerd. Hierdoor is een archeologisch onderzoek bestemmingsplan verplicht. Dit houdt in dat archeologisch onderzoek verplicht moet worden uitgevoerd, voordat de bodem wordt geroerd. Als u een onderzoek moet laten uitvoeren, wat is dan het beste moment?

 

Tijd voor onderzoek

Het beste laat u het onderzoek vroeg in het proces uitvoeren. De kans bestaat namelijk dat er daadwerkelijk archeologische waarden in de bodem liggen en wanneer u dit vroeg van tevoren weet, heeft u wellicht nog de mogelijkheden om deze ongeroerd te laten door bijvoorbeeld de funderingstechnieken aan te passen. Als er toch een archeologische opgraving moet worden ingesteld, dan is het natuurlijk ook wenselijk dat dit zo vroeg mogelijk in het project gebeurd, zodat u vervolgens ongestoord verder kunt werken. Dit soort onderzoeken gaan volgens wettelijk verplichte stappen en moeten grondig gebeuren. Het kost dus tijd. Laat u dit onderzoek op een later tijdstip in het project uitvoeren, dan is de kans dat u vertraging oploopt des te groter.

 

Archeologisch onderzoek bestemmingsplan

In uw bestemmingsplan staan de benodigde bodemingrepen en deze kunnen aanleiding geven tot een verplicht bodemonderzoek. Denk hierbij aan ontgrondingen, ontgravingen, het slaan van heipalen enzovoort. Indien uw plangebied een dubbelbestemmingswaarde heeft, dan zullen daar vaak ondergrenzen aan verbonden zijn. Dit houdt in dat bij sommige bodemingrepen geen onderzoek verplicht is, omdat u onder een bepaalde diepte blijft. Het risico bestaat wel dat u er tijdens het project achter komt, dat u deze diepte toch moet overschrijden, waardoor een onderzoek alsnog moet worden uitgevoerd.

 

Hoe wordt bepaald of onderzoek noodzakelijk is?

De meeste gemeente hebben een inventarisatie opgesteld op archeologische waardenkaarten en verwachtingskaarten. Er wordt onder andere gekeken naar de geomorfologie en de bodemopbouw om de archeologische verwachtingen te bepalen. Op deze kaarten maakt men vaak onderscheid in de diepte van de verwachtingszones, waardoor onderzoek soms niet nodig is, wanneer er geen diepe fundering nodig is.

 

Transect helpt u graag met uw archeologisch onderzoek

Archeologische waarden opgraven, is bij wet verboden voor diegenen die niet gecertificeerd zijn. U kunt dus niet zomaar iemand in de bodem laten graven voor uw project. De archeologische partij moet in bezit zijn van het BRL 4000 certificaat en het werk uitvoeren volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Daarnaast wordt een gecertificeerd bureau regelmatig geaudit en door de Erfgoedinspectie gekeurd. Transect heeft alle verplichte papieren op zak en heeft de kennis en ervaring in huis om u te helpen bij uw onderzoek. Moet u verplicht een onderzoek laten uitvoeren door archeologen? Laat dit dan zo snel mogelijk uitvoeren, om te voorkomen dat u veel vertraging oploopt tijdens uw project.

https://transect.nl/