0rk.nl
Image default
Architectuur

Elk archeologisch onderzoek is bij Transect in goede handen!

Archeologisch vooronderzoek

Voor sommige bouw- of aanlegprojecten moet u een archeologisch vooronderzoek laten verrichten, bijvoorbeeld in het kader van een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan. Dit onderzoek moet steeds door een erkend archeoloog uitgevoerd worden, die bepaald of er al dan niet archeologisch erfgoed op het terrein aanwezig is. Bij Transect bent u hiervoor aan het juiste adres! Transect is een officieel archeologisch onderzoeks- en adviesbureau dat ervoor zorgt dat al uw bouwplannen archeologisch aan alle vooropgesteld normen voldoen.

 

Bureauonderzoek en controleboringen

Bij Transect kan u voor alle aspecten van het archeologisch onderzoek terecht. Hun diensten gaan van bureau- en booronderzoek tot proefsleuvenonderzoek en opgravingen. Elk onderzoek begint meestal met een archeologisch bureauonderzoek, vaak gecombineerd met een controleboring. Tijdens het bureauonderzoek zal Transect vastleggen wat de exacte verwachtingen van het archeologisch onderzoek zijn. Zo geven ze aan of er mogelijk archeologische sporen in het gebied aanwezig zijn en of deze door de plannen verstoord kunnen worden. Het bureauonderzoek wordt vaak gecombineerd met een controleboring om deze verwachtingen te toetsen. Dankzij dit gecombineerde onderzoek voldoet u vaak aan uw onderzoeksverplichting en kan u rustig met uw bouwplannen doorgaan.

 

Waardebepaling door boor- of proefsleuvenonderzoek

Een booronderzoek wordt niet enkel ter controle uitgevoerd. Zijn er archeologische vindplaatsen in de ondergrond gevonden, zal Transect dit vastleggen door een karterend booronderzoek. Ook om de waarde van deze vindplaatsen te bepalen, wordt af en toe een boring uitgevoerd. De gebruikelijke manier om vindplaatsen te waarderen is echter een proefsleuvenonderzoek. Tijdens dit onderzoek worden een of meerdere proefsleuven machinaal uitgegraven. Aan de hand hiervan zal het onderzoeksbureau bepalen of er werkelijk sprake is van (behoudenswaardige) archeologische vondsten of sporen. Worden er behoudenswaardige resten gevonden, moeten deze opgegraven worden. Transect kan zowel kleinschalige als grootschalige opgravingen uitvoeren. Na de opgravingen worden alle archeologische vondsten steeds gedocumenteerd en veilig opgeborgen.

 

Programma van eisen en professioneel advies

Bij Transect kan u niet alleen voor het onderzoek zelf terecht. Zo zullen ze ook het programma van eisen opstellen. Het programma van eisen is een document waarin de eisen en voorwaarden van het archeologisch onderzoek vastgesteld worden. Zonder dit document mag u geen gravend onderzoek, zoals een proefsleuvenonderzoek of een opgraving, laten uitvoeren. Transect zal dit document voor u opstellen en met het bevoegde gezag afstemmen. Tenslotte is Transect ook gespecialiseerd in archeologievriendelijke bouwmethoden. Ze zullen u daarom met alle plezier adviseren hoe u tijdens het bouwen archeologische waarden kan behouden. Deze archeologievriendelijke bouwmethoden zijn vaak een alternatief voor opgravingen, iets wat iedereen toch wil vermijden tijdens het bouwen.

 

Snelle en efficiënte oplossingen van hoge kwaliteit

Kwaliteit staat steeds voorop bij Transect, zowel tijdens het onderzoek als bij het adviseren. Dankzij hun jarenlange ervaring en hun enthousiaste team werken ze steeds klantgericht en KNA-conform. KNA staat voor Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, de belangrijkste richtlijn voor archeologisch vooronderzoek in Nederland. Hun team bestaat uit verschillende professionals met jarenlange ervaring. Dankzij de grote betrokkenheid van het team, in combinatie met hun uitgebreide kennis en vaardigheden, zorgt Transect voor een efficiënt en snel onderzoek. Transect is een gecertificeerd archeologisch onderzoeks- en adviesbureau waarbij u voor eender welk onderzoek terecht kan. Bij Transect zijn al uw bouwplannen in goede handen en zal u niet voor verrassingen komen te staan!

                                                       

https://transect.nl/