0rk.nl
Image default
Architectuur

Waarom moet ik voor archeologische onderzoek betalen?

Wat doet een archeoloog?

Een archeoloog probeert aan de hand van overblijfselen, die hij meestal vindt bij een opgraving, de geschiedenis te reconstrueren. Dankzij zijn wetenschappelijk studie archeologie kan hij het verleden interpreteren aan de hand van gevonden artefacten. Archeologen bestuderen ook de landschappelijk omgeving, zoals het klimaat, vegetatie en geografie. Naast het veldwerk houden ze zich ook bezig met hun vondsten te analyseren, hun kennis te delen via lezingen en publicaties en zijn ze werkzaam bij de overheid in musea of universiteiten. Maar wat weinig mensen weten is als je een omgevingsvergunning nodig hebt voor een verbouwing, je in sommige gevallen een archeologisch onderzoek bestemmingsplan nodig hebt.

 

Archeologisch bestemmingsplan

Een archeologisch bestemmingplan of archeologienota is het gevolg van een archeologisch onderzoek. Het plan is essentieel om te bepalen of er op het stuk grond al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is. Voor het feitelijke archeologisch onderzoek, zal de archeoloog eerst een vooronderzoek uitvoeren. Bij het vooronderzoek gaat de archeoloog bestaande bronnen bestuderen en bepaalt hij of een bijkomend onderzoek op het terrein al dan niet noodzakelijk is. Dit zal eerst een vooronderzoek zijn zonder een ingreep in de bodem, indien nodig volgt er wel een ingreep. Met het resultaat uit het onderzoek maakt de archeoloog een beslissing rond het bestemmingsplan. Met behulp van het onderzoek kan de archeoloog de impact van de geplande werken op het archeologisch erfgoed bepalen. Het plan bevat onder andere de uitvoeringswijze van de eventuele opgraving en een inschatting van de benodigde kosten en tijd. Je doet er dus goed aan om je bouw- of verkavelingswerken zo concreet mogelijk te maken, zodat hij de impact ervan kan bepalen. In volgende gevallen zal er geen verder actie nodig zijn, omdat de werken het bodemarchief niet zullen beschadigen of omdat het aanwezig erfgoed geen kennispotentieel bevat.

Of er een archeologisch onderzoek noodzakelijk is hangt van volgende factoren af:

  • Valt de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site
  • Oppervlakte van het perceel
  • Oppervlakte van de bodemingrepen
  • Of perceel binnen of buiten een gebied ligt waar er geen vermoeden is van archeologische vondsten

 

Het aanstellen van een archeoloog

Wanneer de beslissing valt om een opgraving te doen op uw grond, stelt u bij het verkrijgen van uw attest een erkende archeoloog aan. De archeoloog in kwestie hoeft hiervoor geen aparte toelating aan te vragen. Die zit al reeds vervat in de archeologienota. De opgraving mag enkel wel van start gaan na het verlenen van de vergunning. Na het voltooien van het veldwerk brengt de archeoloog u een verslag uit en kunt u met de bouw – verkavelingswerken van start gaan. Hij verzamelt zijn bevindingen in een rapport. Na het analyseren van de eventuele vondsten en stalen maakt de archeoloog een eindverslag. Omdat u grondeigenaar bent zijn de archeologische vondsten dat ook uw eigendom. Dat heeft wel echter enkele gevolgen, zo moet u alle vondsten in zijn geheel bewaren en ben u als eigenaar verantwoordelijk om de vondsten in goede staat te bewaren. Wilt u echter van deze verantwoordelijkheid vrijgesteld worden, dan kunt u al uw vondsten naar een erkend onroerenderfgoeddepot brengen. Wie meer informatie wenst over een archeologisch onderzoek bestemmingsplan kan nuttige informatie vinden op onze website.

https://transect.nl/

Related posts

Voordeel offerte lichtkoepel aanvragen

Wie moet het archeologische onderzoek uitvoeren?

Wat is het beste moment voor archeologisch onderzoek?