0rk.nl
Image default
Bedrijven

Welk nut heeft een arbeidsdeskundig onderzoek voor uw bedrijf?

Heeft u een langdurend, uitgevallen medewerker en twijfelt u over de vervolgstappen? Dan is een arbeidsdeskundig onderzoek een uitstekend hulpmiddel om grip te krijgen op de situatie. Voor zowel werknemer als werkgever kan deze situatie erg vervelend zijn. Beide partijen zullen met een dergelijk onderzoek een hoop inzichten krijgen in de mogelijkheden om de werknemer zo snel mogelijk en op een goede manier aan het werk te krijgen.

Wat kunt u verstaan onder een arbeidsdeskundig onderzoek?

Wanneer een werknemer langdurig verzuimd, is het voor beide partijen belangrijk om de mogelijkheden die er zijn voor re-integratie goed in kaart te brengen. Gedurende dit onderzoek, wordt er gekeken naar passende oplossingen.

In hoeverre is de werknemer in staat zijn huidige functie uit te voeren? Is er een andere of aangepaste vorm van arbeid mogelijk? Dit zijn onder andere een aantal vragen die beantwoord zullen worden met een behulp van het onderzoek. Uit deze antwoorden kan een arbeidsdeskundige perfect afleiden wat de beste integratiemogelijkheden zijn voor werkgever en -nemer.

Welke resultaten kunt u uit een arbeidsdeskundig onderzoek verwachten?

De uitkomst van een arbeidsdeskundig onderzoek verschilt per bedrijf en situatie. De aard van het verzuim, de grootte en de opbouw van het bedrijf zijn onder andere factoren die hier invloed op hebben. Dit neemt de arbeidsdeskundige die het onderzoek uitvoert uiteraard mee in de rapportage.

In de resultaten kunt u de beste mogelijkheden verwachten passend bij uw bedrijf en werknemer om de medewerker te laten re-integreren. Daarnaast zal de arbeidsdeskundige een rapport bijvoegen met concreet advies waarin passende stappen worden genoemd die u en uw medewerker kunnen ondernemen om de re-integratie zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Ook krijgt u advies over wat u moet doen om aan de eisen te voldoen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt. De Nederlandse overheid heeft deze wet in het leven geroepen om lang ziekteverzuim zoveel mogelijk terug te dringen. Door middel van snel en accuraat handelen hopen zij dit tegen te gaan.

Wat kunt u concluderen?

Een arbeidskundig onderzoek is aan te raden voor elk bedrijf dat kampt met langdurig ziekteverzuim van een van zijn medewerkers. Op deze manier zal uw bedrijf aan de Wet Verbetering Poortwachter voldoen en kunt u en uw werknemer de samenwerking op een juiste en snelle manier weer oppakken. Het arbeidsdeskundig onderzoek staat u bij in elke stap naar re-integratie van de werknemer.