0rk.nl
Image default
Financieel

Het invullen van betaalde enquetes | Meedoen Aan Onderzoek

Verder ondersteunt het bewijs in de geschiedenis het idee dat geld twee hoofdvormen heeft aangenomen, verdeeld in de brede categorieën van geld van de rekening (debet- en crediteringen op grootboeken) en geld van de uitwisseling (tastbare uitwisselingsmedia gemaakt van klei, leer, papier, bamboe, metaal, etc.). 

Ben je op zoek naar een website voor geld verdienen met enquetes? Meedoen Aan Onderzoek is een groot bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van betaalde enquetes. Wanneer je op zoek ben naar enquetes invullen voor geld dan ben je bij Meedoen Aan Onderzoek aan het juiste adres. Bekijk de website van Meedoen Aan Onderzoek en begin vandaag nog met enquetes voor geld.

Wat betreft het rekeninggeld kan de rekeninghouder redelijkerwijze worden omschreven als een zeer primitief grootboek – waarvan het oudste dateert van de Aurignacian, zo’n 30.000 jaar geleden. Hoewel het misschien niet redelijk is om te concluderen dat de oudste rekenlinialen werden gebruikt om een boekhouding bij te houden in de zin van het monetaire systeem, toont hun bestaan wel aan dat “boekhouding” – het bijhouden van een schriftelijk verslag van de getelde zaken – veel ouder is dan veel mensen veronderstellen. De 20.000 jaar oude Ishango Bone – gevonden in de buurt van een van de bronnen van de Nijl in de Democratische Republiek Congo – lijkt gebruik te maken van overeenkomende spijkertjes op het dijbeen van een baviaan voor het tellen van de correspondentie. Boekhoudkundige gegevens – in de zin van het monetaire systeem – die meer dan 7000 jaar geleden in Mesopotamië zijn gevonden, en documenten uit het oude Mesopotamië tonen lijsten met uitgaven, ontvangen en verhandelde goederen en de geschiedenis van boekhoudkundige bewijzen dat geld van de rekening dateert van voor het gebruik van muntstukken door enkele duizenden jaren. David Graeber stelt voor dat geld als rekeneenheid werd uitgevonden toen de onkwantificeerbare verplichting “Ik ben je iets schuldig” werd omgezet in het kwantificeerbare begrip “Ik ben je iets schuldig”. In deze visie kwam geld eerst naar voren als rekeningsgeld en nam het pas later de vorm aan van ruilgeld.

Wat betreft het wisselen van geld, is het gebruik van representatief geld historisch gezien ook al van voor de uitvinding van het munten. In de oude rijken van Egypte, Babylon, India en China hadden de tempels en paleizen vaak warenhuizen die gebruik maakten van kleipenningen en andere materialen die dienden als bewijs van een claim op een deel van de goederen die in de pakhuizen waren opgeslagen. Omdat deze penningen in het magazijn konden worden ingewisseld voor de goederen die ze vertegenwoordigden, konden ze op de markten worden verhandeld alsof ze de goederen waren of als betaling aan arbeiders werden gegeven.

Hoewel dit niet de oudste vorm van ruilgeld is, werden verschillende metalen (zowel gewone als edele metalen) ook gebruikt in zowel ruilsystemen als in monetaire systemen en het historische gebruik van metalen geeft een aantal van de duidelijkste voorbeelden van hoe de ruilsystemen het monetaire systeem hebben doen ontstaan. Het gebruik van brons door de Romeinen, terwijl het niet tot de meer oude voorbeelden behoort, is goed gedocumenteerd en het illustreert deze overgang duidelijk. Ten eerste werd de “aes ruw” (ruw brons) gebruikt. Dit was een zwaar gewicht van ongemeten brons dat gebruikt werd in wat waarschijnlijk een ruilhandelsysteem was. De ruilbaarheid van het brons was uitsluitend gerelateerd aan het nut ervan in de smederij en het werd geruild met de bedoeling om in werktuigen te worden omgezet. De volgende historische stap was brons in staven met een voorgemeten gewicht van 5 pond (vermoedelijk om de ruilhandel gemakkelijker en eerlijker te maken), “aes signatum” (gesigneerd brons) genoemd, waarbij discussie ontstaat tussen of dit nog steeds het ruilhandelsysteem is of nu een monetair systeem. Tot slot is er een duidelijke breuk tussen het gebruik van brons in ruilhandel en het onbetwistbare gebruik ervan als geld, omdat lichtere maten brons niet bedoeld zijn om te worden gebruikt als iets anders dan muntstukken voor transacties. Het aes-graf (zwaar brons) (of As) is het begin van het gebruik van munten in Rome, maar niet het oudste bekende voorbeeld van metalen munten.

Ben je op zoek naar een website voor geld verdienen met enquetes? Meedoen Aan Onderzoek is een groot bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van betaalde enquetes. Wanneer je op zoek ben naar enquetes invullen voor geld dan ben je bij Meedoen Aan Onderzoek aan het juiste adres. Bekijk de website van Meedoen Aan Onderzoek en begin vandaag nog met enquetes voor geld.

Theorieën over geld
Hoofdartikel: Monetaire economie
Tot de vroegste ideeën behoorden Aristoteles’ “metallist” en Plato’s “chartalist” concepten, die Joseph Schumpeter als vormen van classificatie in zijn eigen geldtheorie integreerde. De Oostenrijkse econoom probeerde met name een katalysatortheorie van geld te ontwikkelen uit de claim-theorie. Schumpeter’s theorie had verschillende thema’s, maar de belangrijkste daarvan zijn de begrippen dat geld kan worden geanalyseerd vanuit het oogpunt van de sociale boekhouding en dat het ook stevig verbonden is met de theorie van de waarde en de prijs.

Er zijn minstens twee theorieën over wat geld is en deze kunnen de interpretatie van historische en archeologische bewijzen van vroege monetaire systemen beïnvloeden. De goederentheorie van geld (ruilgeld) heeft de voorkeur van degenen die geld willen zien als een natuurlijke uitwas van de marktactiviteit. Anderen zien de krediettheorie van geld (money of account) als aannemelijker en kunnen een sleutelrol spelen voor de staat bij het vestigen van geld. De Grondstoffentheorie is wijder verbreid en een groot deel van dit artikel is vanuit dat oogpunt geschreven. In het algemeen richten de verschillende geldtheorieën die door economen zijn ontwikkeld zich grotendeels op functies, gebruik en beheer van geld.

Andere theoretici merken ook op dat de status van een bepaalde vorm van geld altijd afhankelijk is van de status die de mens en de maatschappij eraan toekennen. Zo kan goud in de ene samenleving als waardevol worden beschouwd, maar in een andere niet, of dat een bankbiljet slechts een stuk papier is.

https://www.meedoenaanonderzoek.nl/betaalde-enquetes/