0rk.nl
Image default
Vakantie

Griekse goden

Ga je op vakantie naar Griekenland? Als je zojuist een lasminute Griekenland hebt geboekt is het wel belangrijk om wat te leren over de Griekse historie. De Griekse mythologie speelde een grote rol in de historie. De mythologie gaf de Grieken verklaringen voor het ontstaan van de wereld, hemellichamen, de mensen, het kwaad, ziekten, natuurverschijnselen en oerelementen. In de mythologie werden goden en mythische wezens genoemd en verzonnen die allemaal een eigen verhaal kenden. Sommige goden werden gehaald uit andere culturen zoals die van Egypte, Anatolië en Mesopotamië. Ook oude bijna vergeten gebeurtenissen werden tot mythe verheven. Het verhaal van de Amazonen is daar een mooi voorbeeld van.

Zeus was de oppergod, hij was koning van alle andere goden en heerste over hemel en aarde, lucht, het weer en de bliksem. Zaus had een vrouw zij heette Hera zij was dan ook de beschermvrouw van gezinnen, vrouwen en het huwelijk. Samen kregen ze veel kinderen onder andere Ares de god van oorlog en krijgslust, Palas Athena die verantwoordelijk was voor kunstenaars, handelswerklieden en Athene, zij was ook beschermengel van Griekse helden. Aphrodite was de godin van liefde en schoonheid, ze schijnt opgestegen te zijn uit het schuim van de zee. Hephiastos was de god van de smeedskunst. Zeus wou nog wel eens buiten de deur eten en heeft dan ook samen met Leto ook twee kinderen. Apollo was de god van welvaart en ordening, beschermheer van de wet en van alles wat goed en schoon is in de wereld. Het tweede kind was Artemis, de godin van de natuur. Bij Leda verwekte Zeus de tweeling Castor en Pollux en hun zusje Helena. Tantalos was koning van Lydië maar schijnt ook een zoon van hem geweest te zijn. Dionysos werd geboren uit de heup van zeus en is de god van wijn en ontspanning. Zeus had ook nog samen met Alkmene de welkbekende Griekse held Hercules verwekt. Hera was hier erg jaloers om en zond twee slangen naar de wieg van het wonderkind.

http://lastminutegriekenland.nl