0rk.nl
Image default
Zakelijke dienstverlening

Tenderen: wat is het?

Tenderen is de meervoudsvorm van het Engelse woord tender, oftewel, aanbesteding. Het is een methode waarbij een opdrachtgever bedrijven vraagt om een bepaalde dienst uit te voeren of een product te maken. Bedrijven melden zich aan met een werk- of diensten offerte, om aan te geven dat zij deze opdracht uit kunnen voeren en ook de opdracht graag willen uitvoeren. Op basis van de prijs en kwaliteit bepaalt de opdrachtgever uiteindelijk welk bedrijf de opdracht krijgt.

 

De inschrijving: Hoe werkt tenderen?

Bij tenderen vindt de sluiting van de inschrijving altijd op een van tevoren gekozen dag plaats. Daarna vergelijkt de opdrachtgever de registraties. Hierbij staan de prijs en kwaliteit van de offerte staan voorop, de opdrachtgever kijkt dus echt naar wat hij of zij aantrekkelijk vindt en ook rendabel is. Het bedrijf dat het werk mag voltooien, wordt uiteindelijk op deze manier gekozen. Het meest cruciale document van de inschrijving, naast de benodigde documenten, financiële en contractuele documenten, is een plan van aanpak. Een bedrijf schrijft in dit document hoe zij gaan leveren wat de opdrachtgever nodig heeft.

 

Waarom kiezen bedrijven voor tenderen?

Tenders worden om verschillende redenen uitgebracht. Een van de doelen van tenderen is om de concurrentie tussen bedrijven te vergroten en te stimuleren. Alle partijen hebben een gelijke kans om het contract binnen te halen. Deze methode resulteert in het algemeen ook in een lagere prijs voor de klant. Omdat de bedrijven die zich inschrijven zich ervan bewust zijn dat de opdrachtgever kiest voor de aanmelding met de laagste prijs en beste kwaliteit verhouding.

 

Tender en aanbesteding: wat zijn de verschillen?

Een aanbesteding is een opdracht die wordt gegeven door een overheidsinstantie in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Een aanbesteding wordt in het Engels een Tender genoemd. Wel wordt tenderen meestal gebruikt voor opdrachten van commerciële organisaties en aanbesteding voor opdrachten van overheidsinstanties. Een aanbesteding kan voor zowel grote als kleine projecten, maar komt vaker voor bij omvangrijk, grote projecten. Omdat dit vaak grote projecten zijn, is de overheid meestal de opdrachtgever. Omdat de overheid nou eenmaal grote projecten heeft die voltooid moeten worden. Ook voor de overheid is een eerlijke en transparante procedure cruciaal, en dit gebeurt op de gewenste manier via een aanbesteding.

 

Related posts

Outplacementbureau Werkcontact

Zoeken naar een arbodienst

Waarom is beveiliging zo ontzettend belangrijk voor ZZP boekhoudprogramma’s