0rk.nl
Image default
Energie

Hoe kan er een echt duurzaam gebouw worden gerealiseerd?

Tegenwoordig dragen we als mensen (en ook bedrijven) duurzaamheid hoog in het vaandel. Alles moet duurzamer omdat we op die manier onze planeet kunnen redden. Naarmate er meer wordt verduurzaamd kunnen we vaststellen dat hier ook financiële voordelen mee gepaard gaan. Door het terugdringen van het energieverbruik realiseren we dan ook niet alleen een duurzame en milieuvriendelijke, maar ook een financiële meerwaarde. Ben jij ook benieuwd naar de verschillende aandachtspunten waar je rekening mee dient te houden voor wat de realisatie van een echt duurzaam gebouw betreft? Lees dan vooral snel verder!

Het realiseren van een besparing op het waterverbruik

Aanvankelijk moet er bij de realisatie van een duurzaam gebouw aandacht worden besteed aan het drinkwaterverbruik. Drinkwater is tegenwoordig veel te kostbaar om te verspillen. Omwille van die reden wordt er tegenwoordig nadrukkelijk gekeken in de richting van waterbesparende maatregelen. Het kan hierbij niet alleen gaan om waterbesparende toiletspoelingen, maar ook om bijvoorbeeld speciale kranen. Voor deze laatste geldt overigens dat ze niet alleen helpen om water, maar ook om energie te besparen. Zo sla je dus twee vliegen in één klap. Bovendien spreekt het voor zich dat ook het optimaal benutten van regenwater een belangrijk aandachtspunt is. Dit overigens niet alleen voor het bewateren van de tuin, maar ook het toilet kan hier perfect op worden aangesloten. Zo kan het verbruik van drinkwater alvast aanzienlijk worden teruggeschroefd.

Energiebesparing, eigenlijk niets minder dan een absolute must

In een duurzaam gebouw worden er dus verschillende acties ondernomen om het (nutteloos) verbruik van drinkwater tegen te gaan. Een nog belangrijker aandachtspunt heeft echter betrekking tot de hoeveelheid aan energie die wordt verbruikt. Dit is tegenwoordig zo belangrijk omdat we kunnen vaststellen dat het energieverbruik in Europa alleen maar toeneemt. Dit terwijl de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen alleen maar afneemt. Maar liefst 40 procent van het volledige energieverbruik zou zich daarbij afspelen binnen de bebouwde omgeving. De realisatie van duurzame gebouwen zou op dit vlak dus een aanzienlijk verschil kunnen betekenen.

Verschillende innovatiegebieden die kunnen leiden tot duurzame gebouwen

Verschillende organisaties houden zich tegenwoordig bezig met de zoektocht naar uiteenlopende nieuwe innovaties die uiteindelijk een bijdrage moeten leveren aan de realisatie van echt duurzame gebouwen. Voor de realisatie van een duurzaam gebouw kan er dan ook rekening worden gehouden met de belangrijke innovatiegebieden zoals hieronder aangegeven:

Voor de (duurzame) opwekking van energie;

Voor het energietransport;

Voor de opslag van energie in bijvoorbeeld warmtebatterijen;

Een organisatie als TNO stelt alles in het werk om met behulp van deze en nog andere innovatiegebieden een belangrijke bijdrage te leveren aan de realisatie van duurzame gebouwen. Het realiseren van een duurzaam gebouw is echter slechts één ding. Daarnaast is het zo dat TNO ook mee haar schouders zet onder de realisatie van aardgasvrije wijken. Ook hier kunnen technologische innovaties een bijdrage aan leveren, maar er moeten op dit vlak toch ook nog wat verdere stappen worden ondernomen. Alleen zo kunnen we de duurzaamheid van ons land echt verbeteren. Ben je benieuwd wat TNO nog meer betekent voor de maatschappij? Ga dan naar TNO.nl.

 

Related posts

Geld sparen of lenen?

Windenergie heeft belangrijke voordelen

Wat zijn de voordelen van groene stroom?