0rk.nl
Image default
Dienstverlening

10 manieren die je kunt toepassen voor gebruikersacceptatie

Als organisatie kun je bepaalde misslagen maken bij de gebruikersacceptatie van CRM. Gebruikersacceptatie is van groot belang voor het succes van CRM. In deze blog worden 10 manieren beschreven die u kunnen helpen voor gebruikersacceptatie.

 1. Zorg voor een goed management bij CRM gebruikersacceptatie

Om ervoor te zorgen dat je CRM-systeem succesvol kan worden ingezet, is het van belang dat je betrokken medewerkers hebt. Betrokken medewerkers zijn van meerwaarde voor uw CRM.

 2. De eindgebruiker vraagt feedback

Wanneer de eindgebruiker continu om feedback vraagt, heeft dat alleen maar succes op uw CRM. Je organisatie blijft steeds in verandering en daarom is het ook belangrijk dat uw CRM daarin mee verandert. De vragen voor feedback kunnen zijn:

  • Wie gaat er uiteindelijk werken met CRM?
  • Wat vinden zij belangrijk?
  • Wat mogen zij weten?
  • Wat mogen zij verwachten?
  • Hoe kan hun werk makkelijker worden gemaakt?
  • Laat betrokken en stakeholders niet ‘’zwemmen’’.
  • Werk met prototypes en feedback sessies (vanaf begin).

 3. Zorg voor een snelle implementatie

Zorg dat uw CRM voldoende werkt na de CRM-implementatie Vergeet niet waar CRM uiteindelijk om draait. Zorg er daarom voor dat u bij de CRM-implementatie tempo maakt en dat u het systeem implementeert in overzichtelijke stappen.

 4. Zorg voor een goede voorbereiding

Voor een goede gebruikersacceptatie is het van belang dat er voldoende tijd en energie is getoond in de software. Een goed voortraject zorgt voor een passend systeem. Wanneer er sprake was van een goede voorbereiding, scheelt dat achteraf veel tijd en ellende.

 5. Selecteer de juiste personen

Selecteer personen met weerstand, personen die open staan voor veranderingen en betrek de juiste persoon bij uw CRM. Kies niet alleen de mensen die tijd hebben, want het zijn juist de beste mensen die geen tijd hebben en worden overal ingezet.

 6. Houd data actueel bij

Zorg ervoor dat u de tijd neemt om uw data op te schonen. Concrete data zorgt er immers voor dat uw CRM succesvoller gebruikt kan worden.

 7. Integreer CRM met andere ICT-systemen

Als u uw CRM integreert met andere ICT-systemen, zorgt dat ervoor dat uw gebruikersacceptatie hoger wordt. Beschrijf bij het integreren wel duidelijk de rol van alle systemen.

 8. Zorg voor training

Zorg ervoor dat u de gebruikers bekend maakt met het nieuwe systeem. Er is pas sprake van acceptatie wanneer zij de werking ervan weten. Er zijn namelijk altijd onduidelijkheden bij de gebruikers over het systeem.

9. Organisatie verandert, CRM verandert mee 

Wanneer de organisatie in verandering is, is het belangrijk dat uw CRM ook mee verandert. Daarbij is het onderhoud van CRM essentieel voor uw organisatie.

 10. Gebruikersadoptie geslaagd of niet?

Als u niet slaagt om gebruikersadoptie te meten en prestaties te belonen, probeer dan antwoord te geven op de onderstaande vragen:

  • Hoeveel personen maken gebruik van CRM?
  • Hoeveel data wordt ingevoerd?
  • Hoeveel leads worden opgevolgd?
https://crmexcellence.nl/crm-implementatie/