Wat is het verschil tussen moord, doodslag en dood door schuld?

In nieuwsberichten over misdaden lezen we vaak termen als ‘moord’, ‘doodslag’ en ‘dood door schuld’, maar wat betekent wat nu precies en wat is het verschil tussen deze drie termen. In onderstaand artikel leggen we dit kort aan je uit.

Moord

In artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht staat moord beschreven als:

“Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

 

Bij moord beroof je dus iemand opzettelijk en met voorbedachte rade van het leven. Men spreekt van voorbedachte rade wanneer er sprake is van een moment van kalm overleg (met een andere partij of met zichzelf) en van bewust en bedaard nadenken voorafgaand aan de uitvoering. Als iemand een plan heeft gemaakt om een ander van het leven te beroven en dit vervolgens ook echt doet, kan gesproken worden van moord. 

 

Moord wordt als een van de meest ernstige delicten uit het strafrecht gezien en hiervoor kan dan ook de hoogste maximum straf worden opgelegd: levenslang. Daarnaast kunnen hier ook tijdelijke gevangenisstraffen voor worden opgelegd tot 30 jaar. 

Doodslag

In artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht staat doodslag beschreven als:

“Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

 

Bij doodslag beroof je iemand opzettelijk, maar niet met voorbedachte rade, van het leven. Het verschil tussen doodslag en moord is dus dat er bij doodslag geen sprake is van voorbedachte rade. Hier is wel sprake van opzet. Wanneer iemand dus tijdens een ruzie in de keuken een mes uit het keukenblok trekt en daar vervolgens de ander mee doodsteekt, is hier sprake van opzet, aangezien de persoon opzettelijk is doodgestoken. In dat geval is er sprake van doodslag.

 

Doodslag wordt een stuk minder streng bestraft dan moord, omdat dit in een opwelling kan gebeuren. De dader kan hier later dan dus ook spijt van hebben. Daarom is de maximumstraf voor doodslag 15 jaar.

Dood door schuld

In artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht staat dood door schuld beschreven als:
“1. Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie;

2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.”

 

Als door het handelen of nalaten van een persoon een ander komt te overlijden, is er sprake van dood door schuld. Onder schuld wordt dan ook verstaan: verwijtbaar gedrag. De persoon heeft nooit bedoeld om een ander van het leven te beroven, maar de dood van de ander is wel de schuld van de zogenoemde ‘dader’. Vaak zijn roekeloosheid en onoplettendheid voorbeelden van schuld.

 

De maximale straf voor dood door schuld is een gevangenisstraf van 2 jaar. 

 

Nieuwsgierig naar meer informatie over dit onderwerp? Neem dan eens contact op met de strafrechtadvocaten van RechtNet.