0rk.nl
Image default
Financieel

Euthanasie en uitvaartverzekeringen

Een uitvaartverzekering keert op het moment van overlijden een bedrag uit ten behoeve van de uitvaart. Bij een overlijden kijkt uw uitvaartverzekering of er sprake is van een natuurlijke dood. In geval van euthanasie is er geen sprake van een natuurlijke dood. Dat betekent dat de meeste uitvaartverzekeringen aanvullende voorwaarden stellen voor de uitkering van de polis.

Extra voorwaarden bij euthanasie

De voorwaarden kunnen per uitvaartverzekering zeer verschillend zijn. Voor vrijwel alle verzekeraars is van belang dat kan worden aangetoond dat de euthanasie heeft plaatsgevonden met inachtneming van de kaders van de Nederlandse wetgeving. Er zijn ook verzekeraars, die geen aanvullende voorwaarden stellen bij euthanasie. Het is om die reden de moeite waard om goed de polisvoorwaarden door te nemen. In veel gevallen keert de uitvaartverzekering niet uit wanneer de euthanasie binnen twee jaar na het afsluiten van de polis plaatsvindt. De verzekering noemt dit wachttijd. De duur van de wachttijdperiode kan verschillen per verzekeraar.

Euthanasie binnen de wachttijdperiode

Wanneer de euthanasie plaatsvindt binnen de wachttijdperiode van de verzekeraar, wordt de vergoeding niet uitgekeerd aan de nabestaanden. In een dergelijke situatie krijgen de nabestaanden wel de betaalde poliskosten terug van veel verzekeraars. Dit is echter geen volledige dekking van de uitvaartkosten. 

Op het laatste moment een uitvaartverzekering afsluiten

Veel uitvaartverzekeringen vragen om een gezondheidspolis en werken met de eerder genoemde wachttijd. Hierdoor is het lastig om vlak voor een geplande euthanasie nog een uitvaartverzekering af te sluiten. De reden hiervoor is dat een uitvaartzekering in een dergelijke situatie nauwelijks inkomsten heeft gehad via de poliskosten, maar wel de kosten van de uitvaart moet afdekken. Uiteraard is niets onmogelijk. Een uitvaartverzekering vergelijken kan je daarom helpen om te kijken of verzekeren nog mogelijk is.

Palliatieve sedatie

In sommige situaties kan palliatieve sedatie ook uitkomst bieden om het leiden te verlichten. Bij palliatieve sedatie wordt een persoon kunstmatig in slaap gebracht tot het overlijden volgt. Dit kan enkele dagen tot weken duren, afhankelijk van de situatie. Bij sedatie sterft iemand wel een natuurlijk dood, waardoor er wel uitkering via de uitvaartzekering kan plaatsvinden. Ook voor palliatieve sedatie gelden wettelijk strikte voorwaarden voor wanneer en op welke wijze het door een arts mag worden toegepast. Uw behandelaar kan u hierover meer vertellen.

Contact met de uitvaartverzekeraar

Gezien de polisvoorwaarden erg divers zijn per verzekeraar op het gebied van uitkering bij euthanasie, is het raadzaam u vooraf goed te informeren. U kunt zelf de polisvoorwaarden doornemen. Een telefoontje naar de klantenservice van uw uitvaartverzekeraar kan u ook snel meer inzicht geven hierin.

Related posts

Uitvaartverzekering afsluiten verstandig?

Heeft u geen zin in de belastingaangifte doen? Belastingaangifte Zutphen helpt u!

Hypotheekadvies