0rk.nl
Image default
Management

Rachid: een professionele en creatieve schrijver

Al 15 jaar schrijft Rachid Guenoun business plannen op maat voor startende ondernemers met een verassend concept en gevestigde enterpreneurs die willen opschalen.

Werkelijk alle concepten zijn voorbij gekomen: niet alleen de standaard pizzeria, maar ook bijvoorbeeld een elektrisch deelstep concept, import van biologische sulfiet-vrije wijnen, opvang en dagbesteding voor oorlogsveteranen, vegetarische sauzen productie en verkoop en meerdere uitvindingen waarop patent is aangevraagd om enkele voorbeelden te noemen.

Om een ondernemingsplan te schrijven dien je behoorlijk creatief te zijn, aangezien de startende ondernemer soms met weinig input komt. Een kostentemplate voor de specifieke sector is dan niet voldoende, er zal hard onderzoek verricht moeten worden. Zo is een marktonderzoek op macro-niveau niet voldoende, er dient ook op bedrijfsniveau onderzocht te worden wat er verdiend kan worden. Indien het ondernemersplan bestemd is voor de bank of financier dient het plan onderaan de streep een positieve cashflow te laten zien, de aflossingen en rente op de lening dienen namelijk voldaan te kunnen worden.

Is het plan eenmaal gereed dan is de volgende stap het bemiddelen naar zakelijke financiering. Rachid weet de routes naar financiering. Er zijn veel potjes met geld in Nederland maar deze dien je te kennen. De meesten kennen de bank als voornaamste, maar je hebt ook crowdfunding, Qredits microkrediet, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, investeerders, subsidieregelingen, de FMO, kredietunies maar ook kleinere fintech kantoren etc. 

Vaak is de bestemming van het plan een makelaar omdat de startende ondernemer graag een pand wil huren of kopen voor zijn toekomstige bedrijfsactiviteiten. Ook dan adviseert Rachid bij de onderhandelingen met de makelaar, er zijn enkele belangrijke bepalingen welke dienen te worden opgenomen in het contract. Dit gaat verder dan enkel de hoogte van de maandelijkse huur. 

FIscaliteit gaat samen met de bedrijfsvoering. Aangezien Rachid van oorsprong een belastingadviseur is kan hij adviseren over de fiscale inrichting. Dit dient tijdig te worden ingericht: een potentieel groeiende zaak zal fiscaal nadeel ondervinden als deze niet is opgericht als BV zijnde. Een fiscaal geruisloze omzetting naar BV is dan noodzakelijk. Immers, een BV geniet geen startersaftrek, zelfstandigenaftrek of MKB-winstvrijstelling maar heeft wel een zeer laag vennootschapsbelastingtarief van 16,5% bij winst tot € 200.000 en daarboven 25% (jaar 2021).

Ook verstrekt Rachid advies en bemiddelt hij bij overige zakelijke financieringen waaronder financial en operational lease, bedrijfshypotheken en de aankoop van een woning om te kunnen verhuren (de beleggingshypotheek).

Kortom, hij begeleidt de startende ondernemer van concept naar financiering met uiteindelijk een succesvolle start.

 

Related posts

Rachid: een professionele en creatieve schrijver

Tip: innovatiebureau

Ondernemingsplan voorbeeld