0rk.nl
Image default
Bedrijven

Woonzorg in Eindhoven; een nadere blik op onze medewerkers

Begeleid en beschermd wonen in Eindhoven. Dat is hetgeen wat wij aanbieden in onze locatie in Eindhoven. Deze locatie is in de afgelopen jaren veelvuldig het toneel geweest voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Want, dat is waar wij het bij Begeleid Wonen Nederland allemaal om doen: om jongeren en jongvolwassenen voor te bereiden op een (succesvolle) terugkeer in de maatschappij.

Dit kunnen wij uiteraard niet alleen. Om dit doel te bereiken, doen wij een beroep op onze deskundige medewerkers. Deze medewerkers zijn niet alleen deskundig, maar beschikken over nog meer specifieke eigenschappen. Juist dankzij deze eigenschappen zijn wij in staat om de begeleiding op maat aan te bieden.

Jong doch ervaren

Veel van onze werknemers in Eindhoven zijn jong en ervaren. Dit lijkt een schijnbare tegenstelling te zijn, maar dat is niet het geval. De meeste van onze werknemers zijn op jonge leeftijd al in contact geraakt met een specifieke problematiek. Dit was bijvoorbeeld bij henzelf het geval of bij bijvoorbeeld een broertje, een zusje, een neefje of een nichtje. Doordat zij hier op jonge leeftijd mee in aanraking zijn gekomen, hebben ze hier soort van voelsprieten voor gecreëerd.

Dit uit zich in de hedendaagse ervarenheid. Ervarenheid waarmee onze medewerkers in staat zijn om de gewenste zorg te bieden. Bovendien zijn onze werknemers in staat om bepaalde signalen vroegtijdig te signaleren. Op basis van deze signalen – of bepaald gedrag – kan de begeleiding of zorg op maat eventueel aangepast worden.

Positief

Een glimlach op het gezicht. Sprekende ogen. En een positieve aura. Dit zijn stuk voor stuk zaken waar onze medewerkers allemaal over beschikken. Hier hechten wij bovendien bijzonder veel waarde aan.

Goed voorbeeld doet volgen. Onze medewerkers in Eindhoven lopen voortdurend met een glimlach op het gezicht, waardoor deze positiviteit uitstraalt op onze cliënten. Zij zien hierdoor het zonnetje schijnen, in plaats van dat ze enkele wolken aan de lucht zien. Het glas wordt dankzij onze medewerkers bij onze cliënten halfvol, in plaats van dat het glas halfleeg zou blijven.

Begeleiding op maat

Onze medewerkers zijn helden. Helden die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: de jongeren en jongvolwassenen in de regio van Eindhoven voorbereiden op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. In eigenlijk alle gevallen gaat het hierbij om personen met een LVG- of psychiatrische problematiek. Voor hen is het uitermate belangrijk dat zij begeleiding op maat aangeboden krijgen. Dáár zijn onze medewerkers dan ook dagelijks mee bezig.

Hierbij hebben wij bewust gekozen voor kleinschalige locaties. Doordat wij de locatie in Eindhoven vrij klein en compact houden, zijn wij in staat om de huiselijke sfeer te creëren. Met deze huiselijke sfeer bereiden wij onze cliënten voor op de toekomst; de toekomst waarin zij zelfstandig kunnen/gaan wonen. Tevens zorgen wij met de kleinschalige locatie ervoor dat onze werknemers hun pijlen op slechts enkele cliënten hoeven te richten. Juist dáárdoor zijn wij in staat om zorg én begeleiding op maat aan te bieden.