0rk.nl
Image default
Onderwijs

Wijzer over de Cito-toets

Kinderen in groep 8 maken allemaal de Cito-toets. Dat is de toets die aan het einde van een schoolcarrière op hen wacht. Het is van belang de Cito-toets goed te maken, daar het een manier is om de basisschool af te sluiten en de Cito-toets soms ook nog wat verschil kan maken voor het schooladvies.

Wat moet je als ouder van een kind in groep 8 allemaal nog meer weten over de Cito-toets?

 

Wat houdt de Cito-toets in?

De Cito-toets is een andere naam voor de Cito Eindtoets. Dit is de laatste toets die kinderen in het basisonderwijs moeten maken. Vaak gaat de score mee naar de middelbare school en telt de Cito-score daar als het nieuwe begin. De Cito-score is dus een uitgangspunt om kinderen beter te laten leren.

De Cito-toets toetst vaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Onderdelen als begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden passeren de revue. Evenals rekenen met breuken en procenten, kommagetallen, tijd en geld.

De afname van de toets geschiedt op drie momenten (drie ochtenden) ergens in april. In heel Nederland wordt de toets tegelijkertijd afgenomen. Na de afname worden de antwoordformulieren verzameld en naar Cito verstuurd. Een paar weken later volgt de uitslag.

 

Hoger niveau

Klopt het dat een Cito-score kan leiden tot een hoger niveau in het voortgezet onderwijs? Ja, dat kan. Wanneer de basisschool een advies heeft gegeven en dat advies lager is dan de score op de Cito-toets (die dus plaats heeft ná het adviesgesprek) kun je als basisschool besluiten het advies te herzien. Deze herziening vindt plaats op school en het advies blijft ook bindend. Net zo goed kan de school besluiten om geen hoger niveau aan te vragen. Maar de mogelijkheid om dat wel te doen is er dus ook. Voor veel ouders en kinderen is de Cito-toets wat dat betreft een laatste strohalm om tot een beter advies te komen.

 

Oefenen voor de Cito-toets

Heeft het zin om de Cito-toets te oefenen? Jazeker, dat kan zinvol zijn. Zeker als het bedoeld is om je kind gewend te laten raken aan de vraagstelling op de Cito-toets en zo de stress wat weg te nemen. Het kan dan leiden tot een hoger resultaat tijdens de echte uitvoering in april. Goed oefenmateriaal is op internet te vinden en vind je voornamelijk in boekvorm. Deze boekjes bevatten vragen zoals ze op de Cito-toets ook voorkomen. Bootsen dat materiaal als het ware na. Voorkom dat je gaat zitten prutsen met websites en zogenaamde gratis oefenmaterialen, want die zijn tegenwoordig zelden toereikend en doen meer kwaad dan goed. Ook spelenderwijs oefenen, met programma’s die in quizvorm de schoolstof laten passeren, zijn geen goede voorbereiding op de Cito-toets.

 

Conclusie

De Cito-toets in groep 8 blijft een belangrijke toets, ondanks dat deze verplaatst is van februari naar later in het schooljaar. Zo kan een heroverweging nog steeds leiden tot een hoger advies en kun je de Cito-toets prima oefenen om je beter voor te bereiden. Kinderen ervaren dan ook vaak minder stress als ze eenmaal goed geoefend hebben voor de Cito-toets en maken die toets dan ook om die reden vaak een stuk beter.

https://www.edusucces.nl