0rk.nl
Image default
Onderwijs

Waarom scholen niet aansluiten op de praktijk

Techniek als probleemkind

Techniek is een vak waarin steeds moeilijker goed geschoold personeel te vinden is. Dat is niet echt heel bevorderlijk wanneer je bedenkt dat er bij de productie van gebruiksgoederen steeds vaker gebruik wordt gemaakt van gecompliceerde techniek. Men was ooit in de veronderstelling dat robots alle menselijke werkzaamheden zouden gaan overnemen maar in de praktijk bleek dit niet zo te zijn. Hoe nauwkeurig een robot ook mag werken; techniek blijft een vak waar mensenwerk bij nodig is. Ondertussen was echter de toestroom van studenten naar technische opleidingen gestagneerd. Men koos steeds vaker voor een vak waarin men wel een toekomst zag op dat moment. Daarnaast ontstond er tussen de uitstroom van technische opleidingen en de praktijk een kloof. Dat is het punt waar de Kenteq opleidingen om de hoek komen kijken.

Aansluiting maken naar de werkgevers

MBO scholen maken gebruik van onderwijsmateriaal wat tijdens de opleiding al verouderd raakt. De studenten leren zaken die eigenlijk al niet meer in gebruik zijn. De innovatie heeft de aangeleerde vaardigheden al gedateerd gemaakt. Wanneer men dan ook het diploma behaalt voor de technische opleiding heeft men in feite vaardigheden geleerd die al gedateerd zijn. Kenteq is een opleider die de brug vormt tussen deze schoolverlaters en de werkgevers. Een werkgever neemt een schoolverlater aan, maar de kloof tussen de vereiste vaardigheden en de opleiding wordt overbrugt. Dat gebeurt in dat geval doorgaans op de werkplek zelf. Het personeel wordt op die manier ‘in company’ opgeleid voor het werk. Daarnaast wordt het bestaande personeel ook op geregelde basis bijgeschoold. Juist in de techniek kent men alle subsidie mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen. Daar is een ieder bij gebaat. Het personeel blijft up to date, het bedrijf kan topprestaties leveren en de overheid investeert in de technische kenniseconomie.