0rk.nl
Image default
Woningen

Waar houdt een rentmeester zich mee bezig?

Een rentmeester is iemand die zich bezighoudt met juridische en zakelijke aspecten van grond en alles wat erop staat. Een rentmeester wordt ook wel een manager van een leefomgeving genoemd. De rentmeester houdt zich niet alleen bezig met woonbare grond. Andere soorten grond waar een rentmeester zich mee bezig houdt zijn openbare gronden, innovatieve projecten, stedelijk vastgoed en bijvoorbeeld monumentale landgoederen.

Taken van een rentmeester

Een rentmeester kan uitstekend te hulp staan bij het taxeren van panden, het beheren van panden of grond en het adviseren bij aan- en verkoop van gebouwen of grond. Daarnaast heeft een rentmeester expertise in juridische advisering, onteigening van grond, pacht en erfpacht en planschade en nadeelcompensatie.

Professionaliteit

Een rentmeester kan zich aansluiten bij de NVR. De NVR staat voor Nederlandse vereniging van Rentmeesters. Om lid te worden van de NVR moet een rentmeester aan een aantal eisen voldoen. Zo wordt van de rentmeester verwacht dat hij de gedragscode strikt opvolgt. Hier wordt onder andere in opgenomen dat de rentmeester werkt vanuit het belang van de opdrachtgever, hij zijn werk trouw en zorgvuldig verricht, hij nooit in strijd tegen de wet zal werken en dat hij altijd deskundig advies zal verlenen. Het wordt daarom altijd aangeraden om met een rentmeester in zee te gaan die is aangesloten bij het NVR.

https://www.klement2.com/