0rk.nl
Image default
Aanbiedingen

VoIP telefooncentrale helpt bedrijven geld te besparen

De telefooncentrale waarbij de bellers door een telefoniste werden doorverbonden, ligt ver achter ons. Tegenwoordig wordt alles door de VoIP telefooncentrale geregeld. Ongeacht of medewerkers in het pand of land aanwezig zijn. Een eenvoudige digitale doorschakeling brengt een verbinding tot stand. Hierbij kan het zijn dat het om medewerkers gaat die in een filiaal werken in een ander land. Zolang er binnen het bedrijfsnetwerk wordt gebeld is dit kosteloos. Ook wanneer een beller iemand nodig heeft die in de auto rijdt, kan deze feilloos worden doorverbonden. Zodra de medewerker zich aanmeldt op het bedrijfsnetwerk is hij door de telefooncentrale benaderbaar. Dit geldt ook voor mensen die werkzaam zijn in een distributiecentrum. Hierbij worden vaak grote afstanden afgelegd. Voor deze interne mobiele medewerkers wordt de DECT telefoon ingeschakeld. Deze draadloze toestellen zijn verbonden met het bedrijfsnetwerk door middel van diverse antennes of zender/ontvangers die in het pand zijn aangebracht. Deze toestellen zijn niet af te luisteren van buitenaf, omdat de berichten encrypted (= versleuteld) worden verzonden. Na alle afluisterschandalen die onlangs in de media zijn gekomen, bestaat er nu ook de mogelijkheid om GSM’s aan te kopen die niet afgeluisterd kunnen worden. Er is echter één beperking. Beide bellers dienen over een encrypted toestel te beschikken. Aan de ene zijde wordt het bericht gecodeerd en bij de ontvanger wordt het met de ‘sleutel’ weer uitgepakt zodat de andere kant verstaat wat er gezegd is.

Investering Bedrijven die uitbreiden of vernieuwen zijn niet altijd verplicht om de oude telefooncentrale weg te gooien. Het is namelijk zo dat in de nieuwe centrales voorzieningen zijn getroffen om ook de oude ‘analoge’ toestellen te laten communiceren met het netwerk. Dit zorgt ervoor dat er niet kan worden gesproken over een verspilling.

Meer dan bedrijfsleven Het is niet alleen de overheid en het bedrijfsleven wat kan beschikken over VoIP. Tegenwoordig heeft een gemiddelde huisarts al de mogelijkheid om de deur naar de wachtkamer op afstand te openen. Hierbij kunnen de patiënten al naar binnen, voordat de arts zelf aanwezig is in het pand. Deze toepassing is een vorm van domotica, waarbij VoIP is geïntegreerd. Het moeilijke van de aanschaf van een telefooncentrale is een aankoop van de juiste installatie. Zeker wanneer er ook DECT toetstellen gebruikt gaan worden, moet een deskundige ter plaatse komen zien hoe het gebouw is opgetrokken. Op een tekening van de architect valt een inschatting te maken, maar in de praktijk kan dit net even anders uitpakken, waardoor de toestellen niet goed werken.

http://www.uwbeste.be/telefooncentrales