0rk.nl
Image default
Zorg

SOA test thuis na vreemdgaan?

SOA test thuis afnemen na overspel

Iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad in zijn directe omgeving of misschien zelfs wel zelf. Overspel. In de volksmond vaak naar verwezen als vreemdgaan. De emoties kunnen vaak enorm oplopen bij dergelijke gevallen omdat er liefde en verraad in het spel zijn die ervoor zorgen dat er verdriet en woede in wisselende hoeveelheden ervaren worden. Alhoewel dit natuurlijk een grote impact heeft op de emotionele staat van de persoon, is het zeer belangrijk om ook na te denken over de fysieke staat van de betrokken personen. Wanneer er immers onbeschermde geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden is het zeer aanbevelenswaardig om te controleren op een SOA door middel van een SOA test thuis, aangezien hier toch een groot risico mee gepaard gaat.

SOA’s en studies over vreemdgaan

Er zijn veel studies geweest over overspel. Er zijn verschillende resultaten gerapporteerd en misschien zijn er wel wat weetjes te noemen waar jij ook nog niet van op de hoogte was. De helft van alle mensen die in een relatie zit heeft ooit wel eens naast de pot gepist bijvoorbeeld. Er zijn ook studies geweest die iets lagere resultaten rapporteren. Een hele interessante aanvullende studie is gedaan naar de diversiteit en variatie in achterliggende eigenschappen bij situaties waar overspel is gepleegd. Zo zijn mensen met een religieuze achtergrond bijvoorbeeld eerder geneigd om vreemd te gaan op  hun partner. Ook scoren hoger opgeleiden gemiddeld hoger op het vreemdgaan. Deze groep gaat dus gemiddeld vaker vreemd. Daarbij is ook te noemen dat hoe langer mensen samen in een relatie zitten hoe groter de kans wordt op den duur om vreemd te gaan. Op zich is dat ergens wel een logische gedachte, voor sommige mensen wordt het op een gegeven moment toch te saai? Dat moet iedereen voor zichzelf invullen.

SOA test op een geslachtsziekte

Als je zelf vreemd gegaan bent zonder enig preservatief ter hand te nemen dan is het uitsluitend jouw eigen verantwoordelijkheid om jezelf zo snel mogelijk te laten controleren op een van de meest voorkomende overdraagbare aandoeningen. Het komt voor dat mensen in de veronderstelling zijn dat als zij vreemdgaan met een ander persoon die tevens een vaste partner heeft het niet mogelijk is om een SOA op te lopen. Logischerwijs kunnen wij melden dat dat absoluut niet het geval is. Het is aan jouzelf om te bepalen of je deze informatie over het vreemdgaan wel of niet gaat delen met je eigen partner. Maar er heerst toch wel een zekere morele verplichting op jezelf te controleren op een SOA. De kans is aanzienlijk dat wanneer jij wel een geslachtsziekte hebt opgelopen je die dus ook overdraagt aan jouw partner.

https://soazelftester.nl