0rk.nl
Image default
Woningen

Samenwonen: wat gebeurt er bij overlijden?

huis te koop

Woont u samen met uw partner en koopt u als koppel een huis? Op deze manier,  als een van jullie sterft, kun je jezelf maar beter bedekken. Er zijn veel mogelijkheden.

Stap 1: wettelijk samenwonen

Als u samenwoont, is het het beste om uzelf in te dekken voor het geval u overlijdt. Wettelijk samenwonende personen moeten het recht hebben om gebruik te maken van het wettelijke en automatische recht om de gezinswoning en het gezinsbezit te erven. Hiervoor moeten zij een schriftelijke samenlevingsverklaring deponeren bij de griffie. Dit is de meest voor de hand liggende keuze, maar het kan niet alle ziekten genezen.

De partners kregen immers niet de “gereserveerde” erfrechten. Dat is een beschermd erfgoed dat niet bij hem verkrijgbaar is. Daarom kunnen partners elkaar hun wettelijke erfrechten ontnemen. Dit kan door het opstellen van een testament (inclusief andere erfgenamen dan de partner) of door te schenken aan een derde partij

Stap 2: testament

Een partner kan vrijwillig de helft van het onroerend goed aan de andere partij overdragen. Door echter zijn huisvestingsaandeel willekeurig over de echtgenoot te verdelen, kan hij een inkomen verwerven dat de wettelijk toegestane omvang overtreft, en kan de reserve-erfgenaam in het nadeel zijn. Hierdoor weet de partner niet 100% of hij het deel van de overledene zal krijgen. Bovendien kan een testament eenzijdig worden herroepen zonder ander medeweten.

Stap 3: beding van aanwas

Deze oplossing geeft meer zekerheid. De partners komen overeen dat de persoon met de levensduur de eigendoms- of gebruiksrechten van alle huizen mag bezitten. De enige voorwaarde is dat de partner binnen vier maanden na het overlijden van de partner de registratiebelasting moet betalen tegen hetzelfde percentage als de koopsom. De wederpartij betaalt deze belastingen.

De notaris geeft u goede raad

Trouwen, samenwonen, een huis bouwen, een huis kopen: dit zijn meestal gelukkige, emotionele gebeurtenissen. Het is het beste om geen mijlpalen op drijfzand te bouwen. Gelukkig zorgen notarissen voor dit soort stabiliteit. Zijn juridisch advies is altijd op maat, want elke relatie, elke aankoop en elke beslissing vraagt ​​om een ​​persoonlijke aanpak. Vraag hem dus om al zijn advies.

immoweb te koop

https://be.propenda.com/