0rk.nl
Image default
Zakelijke dienstverlening

Mediation uitleg

Ben jij al bekend met mediation? Mediation is een techniek die deelnemers helpt bij het verbeteren van hun communicatie. Communicatie is onder meer van groot belang bij conflicten op de werkvloer (arbeidsconflicten), maar ook bij zo’n beetje iedere vorm van samenwerkingsproblematiek. Mocht er sprake zijn van ongewenst gedrag op het werk – denk aan intimidatie en pesterijen, – dan kan mediation, onder begeleiding van een professionele mediator, ook uitkomst bieden. Wat van groot belang is dat de mediator (bemiddelaar) interesse heeft in mensen en hun drijfveer. Ben je in de regio van Deventer woonachtig en op zoek naar Mediation in Deventer? Dan raken we je aan Van Overbeek De Meyer eens uit te proberen. Hier word je verder gebracht, in plaats van dat je in een vicieuze cirkel blijft hangen. Onthoud: het is maar zelden zo dat mensen zich uit kwade opzet misdragen. Vaak is er voor een groot gedeelte sprake van miscommunicatie.

Wat doet een mediator nu precies?

Een mediator kijkt niet alleen naar wat een mens zegt of doet, maar probeert juist de achterliggende redenen van bepaald gedrag te achterhalen. De professionele mediator – een bemiddelaar dus – is onpartijdig en luistert naar alle partijen. Het is van groot belang dat de mediator in staat is om de bedoelingen, wensen en behoeften van mensen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Let op: vaak zijn mensen zich niet eens zo goed bewust van wat ze doen of willen. Voor veel mensen is het een uitdaging zich echt in de ander te verplaatsen, terwijl dit juist nodig is als je de houding van de ander wilt leren begrijpen. Ook is het vaak stukken makkelijker om open en eerlijk te zijn als je een onpartijdige bemiddelaar hebt om tegen te praten.

De kracht van ervaring

Bij mediation speelt ervaring een grote rol. Niet alleen de “ervaring” van geholpen worden door werknemers onderling of werknemers in verhouding tot werkgever, maar ook de ervaring die de bemiddelaar zelf in de praktijk heeft opgedaan. Iedere vorm van conflict heeft één kern, één oorzaak: voor de betrokkenen is het lang niet altijd (meer) duidelijk wat dit precies is. Vandaar dat een ervaren mediator diepere vragen stelt om deze oorzaak te achterhalen.

Het draait om gehoord worden

Gehoord worden: dat is meestal de kern van het verhaal. Iedereen wil gehoord worden, maar als een conflict hoog oploopt, heeft niemand nog het idee gehoord te worden. Mediation werkt niet alleen op de werkvloer, maar ook in (jeugd)zorg en thuiszorg, of in de bredere gezondheidszorg. Overal waar mensen samenkomen, biedt mediation uitkomst.

Related posts

6 regels over gevaarlijke stoffen

De effecten van een gezonde bedrijfslunch

Jezelf verzekeren zorgt zeker voor een risico vermindering