0rk.nl
Image default
Financieel

Geld problemen

Geld is enig object of enige toetsbare vermelding dat in een bepaald land of binnen een gegeven sociaaleconomische context algemeen wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten en de terug betaling van schulden. Schulden kan een vorm van geld problemen zijn, u kan schulden krijgen door teveel uit te geven dan wat er binnen komt hierdoor komt u in het rood te staan bij een bank dus leent u geld van de bank maar u kan ook in de schulden staan bij vrienden, kennissen of familie door van hun geld te lenen. Schulden moet u terug betalen aan diegene waar u het geld van hebt geleend. De belangrijkste functies van geld zijn: ruilmiddel, rekenmiddel en betaalmiddel. Met geld betalen in ruil tegen goederen of diensten noemen we directe ruil.

De oplossing voor het risico dat gepaard ging met goudtransporten kwam met de eerste primitieve bank. Zij bewaarden het goud voor hun klanten en gaven hen een wissel, een ondertekend papier dat in te ruilen was voor goud. Daarmee kon de eigenaar van de wissel betalingen doen. Deze wissels waren veel eenvoudiger en veiliger te vervoeren dan grote zakken met goud er in. Ook dit systeem was gebaseerd op vertrouwen: men vertrouwde erop dat de banken hun zaken na kwamen. De praktijk leerde dat, zo lang de reputatie van de bank niet geschokt werd, deze biljetten vaak van de ene persoon aan de andere werden overgedragen en dat de houders ervan zich betrekkelijk zelden tot de bank wendden om betalingen in goud te krijgen. Vandaag de dag wordt nog steeds papiergeld uitsluitend nog gedrukt om transacties mogelijk te maken die niet met behulp van bankkapitaal kunnen worden afgewikkeld. Maar het belang ervan neemt snel af, naarmate steeds meer transacties elektronisch worden afgehandeld.

Geld problemen hoeven niet alleen te ontstaan door geld te lenen van anderen, maar ook is het mogelijk om geld problemen te krijgen doordat u bijvoorbeeld werkloos bent geraakt of niet arbeidsgeschikt bent. Als u geen werk heeft krijgt u geen geld binnen, in Nederland kunt u dan nog wel een uitkering krijgen, maar meestal van dit bedrag gaan de vaste lasten een voorbeeld hiervan is de huur van uw woning, elektriciteit, water en gas. Als u een gezin heeft zijn er nog meer kosten. Door al deze kosten kan u in het nauw komen door alle uitgaven. Het is dan ook belangrijk om bij te houden wat uw inkomsten zijn en uw uitgaven zo kunt u misschien geld overhouden om toch nog af en toe iets leuks te gaan doen.

http://www.oostrawevers.nl/belastingadviseur-assen/