De psychiater uit Amstelveen met de beste therapie

Een goede werking van de hersenen is zeer belangrijk

Wanneer een persoon lijdt aan een psychische stoornis, dan is het belangrijk dat er na onderzoek een behandelingsplan wordt opgesteld. Psychische stoornissen kunnen veel vormen hebben. Daarbij kunt u denken aan een angststoornis, autisme, dementie, eetstoornis, kleptomanie, depressie en nog vele anderen. De aard van de aandoening bepaalt de insteek van het behandelingsplan. Een specifieke therapie kan pas worden vastgesteld nadat er een diagnose van het probleem is gemaakt. Er zal daarom eerst worden gekeken naar de oorzaak van het probleem.

Helpen van een geestelijke stoornis is moeilijk

Het is vaak een veelomvattend probleem als een persoon een geestelijke stoornis heeft. Het helpen bij dergelijke problemen moet worden overgalaten aan de juiste specialisten zoals een psychiater of psycholoog. Een psychiater zal bij de persoon kijken hoe hij of zij het beste geholpen kan worden. Een psychiater is vooral belangstellend in de mentale stoornissen en zal kijken hoe dat via een medische behandeling verbeterd kan worden. Een psycholoog heeft meer belangstelling in het menselijke gedrag en de onderliggende hersenprocessen. Hij zal kijken hoe deze veranderd kunnen worden.

Een psychiater Amstelveen of psycholoog Amstelveen

Woont u in Amstelveen en u wordt doorverwezen door de huisarts of medisch specialist naar een psychiater Amstelveen of psycholoog Amstelveen, dan kunt u een afspraak maken. U kunt niet op eigen initiatief een afspraak maken, tenzij dat u alles zelf wilt betalen.

Is een psychiater ook een psycholoog?

Een psychiater is een arts. Deze heeft zich na de studie geneeskunde gespecialiseerd in de psychiatrie. Wanneer een psychiater is afgestudeerd kan hij of zij ook werkzaamheden van een psycholoog verrichten. Het verschil is dat een psychiater alles bekijkt vanuit het medische oogpunt, terwijl een psycholoog meer belangstelling heeft in het totale menselijke gedrag en daarbij de onderliggende hersen-processen. De psycholoog kijkt hoe deze eventueel veranderd kunnen worden om weer als een volwaardig persoon door het leven te kunnen gaan.

https://invivoclinics.nl/