0rk.nl

Category : Industrie

Industrie

Waar is acupunctuur goed voor?

Acupunctuur is eenbehandelingwaarbijgebruikwordtgemaakt van zeerdunneengrondiggereinigde, kleinenaalden die in de huidwordengebracht om specifiekepunten van druk of zenuwen in het lichaamtestimuleren. Het doel is het verlichten van...