0rk.nl
Image default
Zakelijke dienstverlening

6 regels over gevaarlijke stoffen

Weten uw medewerkers veilig om te gaan met gevaarlijke stoffen? Deze 11 regels worden in willekeurige volgorde weergegeven. Dit zijn allemaal topprioriteiten voor bedrijven die veilig met gevaarlijke stoffen willen werken. U zult ongetwijfeld andere beveiligingsregels moeten toevoegen aan uw lijst. Beter nog, presenteer de lijst op de veiligheidsvergadering en betrek medewerkers bij het toevoegen aan de lijst. Dit zal een gevoel van eigenaarschap creëren met betrekking tot de regels voor veilige omgang met chemicaliën. Voor werknemers zijn dit “ons” beleid, niet “hun” beleid. Op die manier zullen mensen ze vaker volgen.

De regels

1: Volg alle vastgestelde procedures en voltooi taken in overeenstemming met wat wordt geleerd.

2: wees voorzichtig en plan vooruit. Bedenk wat er mis kan gaan en let goed op wat u doet terwijl u werkt.

3: Gebruik altijd de vereiste PBM’s en controleer deze voor elk gebruik zorgvuldig om er zeker van te zijn dat ze veilig te gebruiken zijn. Vervang versleten of beschadigde persoonlijke beschermingsmiddelen; het biedt niet langer voldoende bescherming.

4: Zorg ervoor dat alle containers met gevaarlijke stoffen correct zijn geëtiketteerd en dat het materiaal zich in de juiste container bevindt. Meld beschadigde containers of onleesbare etiketten onmiddellijk aan uw leidinggevende.

5: Lees de etiketten en het Material Safety Data Sheet (MSDS) voordat u enig materiaal gebruikt, om er zeker van te zijn dat u de gevaren en voorzorgsmaatregelen begrijpt.

Gevaarlijke stoffen

Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om uw medewerkers een veilige en gezonde werkplek te bieden. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen dient in RI&E te worden meegenomen. Ook zijn uw medewerkers verplicht de werkinstructies gevaarlijke stoffen strikt op te volgen. Informatie over gevaarlijke stoffen moet worden opgenomen in het veiligheidsinformatieblad (SDS). De productleverancier is verplicht deze gegevens te verstrekken. Met behulp van deze informatie kunt u maatregelen aanbevelen om blootstelling te voorkomen en de veiligheid te waarborgen.

https://www.devibfabriek.nl/gevaarlijke-stoffen-app/